پروتکل های صنعتی

پروتکل های صنعتی در واقع قوانین و مقرراتی هستند که برای ایجاد یک شبکه صنعتی به آن احتیاج داریم،اطلاعاتی در مورد سرعت ارسال اطلاعات،سرعت دریافت اطلاعات، تعداد بیت ها، روش ارسال اطلاعات ، چک بیت ها و بسیاری قوانین دیگری که با تعریف آنها یک پروتگل شکل میگیرد.پروتکل ها با لایه فیزیکی متفاوت می باشند لایه های فیزیکی آخرین لایه ای هست که 2 دستگاه را به یکدیگر متصل میکند .

معرفی انواع پروتکل های صنعتی

در ادامه انواع پروتکل ها را معرفی میکنیم تا ببینیم کدام یک از آنها در صنعت استفاده بیشتری دارند

  • پروتکل فیلدباس FOUNDATION fieldbus
  • پروتکل پروفیباس Profibus
  • پروتکل اترنت صنعتی EtherNet/IP
  • پروتکل مدباس  Modbus RTU or ASCII or TCP
  • پروتکل پروفی نت PROFINET
  • پروتکل اترکت  EtherCAT
  • پروتکل هارت HART Protocol
  • پروتکل MPI
  • پروتکل Ethernet Powerlink