سنسور چیست؟

سنسور را در همه سایتهای مرتبط با الکترونیک و ابزاردقیق تعریف کرده اند اما در اینجا قرار است تمام سنسورهایی که در صنعت اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق استفاده می شود را مورد بررسی قراردهیم و همه آنها را بشناسیم.به طور کلی سنسور به المانی گفته می شود که بتواند کمیت های فیزیکی را به الکتریکی تبدیل کند برای مثال سنسوردما وظیفه تبدیل دمای محیط به سیگنال های صنعتی و استاندارد را داشته باشد.

انواع سنسورها

سنسورها بسته به نوع عملکردشان به مدلهای مختلفی تبدیل می شوند:

 • سنسورهای دما
 • سنسورهای فشار
 • سنسورهای رطوبت
 • سنسورهای فلو
 • سنسورهای  مغناطیسی
 • سنسورهای مجاورتی
 • سنسورهای خازنی
 • سنسورهای نوری
 • سنسورهای آنالوگ
 • سنسورهای التراسونیک
 • سنسورهای راداری
 • و….

در بالا انواع سنسورها را معرفی کردیم اما از هرکدام از آنها در مصارف مختلف می شود استفاده کرد.

کاربرد سنسورها

 • اندازه گیری سطح سیالات
 • اندازه گیری فشار مخازن و لوله ها
 • اندازه گیری دمای سیالات
 • اندازه گیری فلو سیالات
 • تشخیص حضور و عدم حضور اجسام
 • دستگاه های بسته بندی و اتوماتیک